ఇంకో చోటికి…

వెనక్కి రాదు
దూరాల సొరంగంలోకి
జారిపోయాక, రైలు. (మరింత…)

Published in: on ఫిబ్రవరి 10, 2009 at 9:50 సా.  Comments (1)  

Take me home, country roads!

 

1

మెత్తని అరచెయ్యి

నీ కొలరాడొ నది.

దీని నిదానమయిన నడకల్లోంచి

నా వూరి గుండె గూళ్ళలోకి

పిచ్చుకలాగా జారిపోయాను సుఖంగా.

(మరింత…)

Published in: on ఫిబ్రవరి 10, 2009 at 2:58 ఉద.  Comments (1)