వాయులీనమవుతూ….

 

 

లోపలి ధ్యానంలో
మెట్లు కనిపించవు
మెల్లగా వొక తీగని చేతులకు చుట్టుకుని
శిఖరం కొసకి చేరుకుంటాం
(మరింత…)

Published in: on ఫిబ్రవరి 12, 2009 at 1:54 ఉద.  Comments (1)