వంశీ నుంచి వంశీకి…..

judynortonletter

ఎప్పుడో వొక కవితలో రాసినట్టు గుర్తు – వుత్తరాలు దూరాల్ని కలిపే దారాలు – అని! ఇవాళ వొకే వొక్క సారిగా నీ వుత్తరాలన్నీ చదివాక అనిపించింది, వుత్తరాలు దూరాల్ని కలిపే దారాలే కాదు, తరాల్ని కలిపే, అంతరాల్ని చెరిపే సఖ్యరాగాలు అని! (మరింత…)

Published in: on ఫిబ్రవరి 17, 2009 at 6:12 సా.  3 వ్యాఖ్యలు