నచ్చిన కథ : కూర్మనాథ్ ‘పూల గుర్తులు ‘

జ్ఞాపకాలు వేధిస్తాయే గాని

ఆప్యాయంగా పలకరించవు –

అని ఎప్పుడో రాసుకున్న వాక్యాన్ని మళ్ళీ పూల గుర్తుల ‘ (ప్రాణహిత, ఆగస్టు 2007) తో గుర్తు చేశాడు కూర్మనాథ్ ఈ మధ్య.

((మిగిలిన భాగం ‘పుస్తకం.నెట్’ లో…)

Published in: on జూలై 19, 2009 at 3:53 సా.  వ్యాఖ్యానించండి  

అనువాద కవిత్వం ‘ దర్వాజ ‘ కొత్త శీర్షిక

 

దిక్కుల్ని కలిపే దారం కవిత్వం అనిపిస్తుంది కొన్ని కవితలు చదువుతూంటే – ఈ కవితలు చైనా మహాకవి హాన్ షన్ (అంటే చలి కొండ ) రాసినవి. వీటిని నేను అమెరికాలోని ప్రసిద్ధ కవి గేరీ స్నైడర్ అనువాదంలో చదివాను. గెరీ స్నైడర్ హాన్ షన్ ని వూరికే అనువదించ లేదు. అతని మాటల్లోని అంతస్సారాన్ని తన పదాల్లోకీ, ఆలోచనల్లోకీ ఇంకించుకున్నాడు. చాలా సార్లు గెరీ స్నైడర్ కవిత్వం చదువుతున్నప్పుడు హాన్ షన్ అతని కొత్త కవిత్వ భాషలోంచి తొంగి చూస్తుంటాడు. వాళ్లిద్దర్నీ విడి విడి వ్యక్తులుగా చూడడం కష్టమనిపిస్తుంది. ఒకరు ప్రాచీన కాలం నాటి కవి, మరొకరు అత్యాధునిక కవి.

అనువాద కవిత్వం ‘ దర్వాజ ‘ కొత్త శీర్షిక
చదవండి ‘ప్రాణహిత ‘ లో ….

Published in: on జూలై 7, 2009 at 10:35 సా.  వ్యాఖ్యానించండి  

కొందరు స్నేహితులు…నాన్న…వొక అర్ధరాత్రి

కొందరు స్నేహితులు…నాన్న…వొక అర్ధరాత్రి

ఈ కవిత మిగతా ఈ నెల “ఈమాట”లో చదివి, మీ మాట కూడా రాయండి.

చిన్న చీకట్లు పెద్ద మరణాలు

ఎలా అవుతాయో ఎప్పటికీ అర్ధం కాదు

 కొన్ని మరణాలు పెద్ద చీకటిలా

 ముసురుకోవడం రోజూ తెలుస్తూనే వుంది.

http://www.eemaata.com/em/issues/200907/1452.html

Published in: on జూలై 1, 2009 at 10:30 సా.  వ్యాఖ్యానించండి