పోస్టు కార్డు పోయెం – 2: మాంట్ మాత్రే

 

 

oceanMASON_jpg_160x88_crop_upscale_q85

వొక సాయంత్రపు దిగులు గూడు

లోపలి ప్రమిద

ఎప్పటి నించి వెలుగుతోందో

బహుశా చరిత్రకారుడు చెప్పగలడు

నా కంటే బాగా.

(మరింత…)

Published in: on జూన్ 13, 2009 at 2:31 సా.  Comments (1)  

పోస్టు కార్డు పొయెమ్ -1: నీరెండలో వూరు

 Terrace-chairs-after-rainC

 

ఎప్పుడు ఎలా కురవాలో

తెలుసు వానకి! (మరింత…)

Published in: on జూన్ 8, 2009 at 2:51 ఉద.  6 వ్యాఖ్యలు